Finalistene fra 2011

Fra venstre: Joakim Säglebeck og Simon Gråberg etter finalen.