Sparebanken Hedmark Kongsvinger Cup 2012

Årets Sparebanken Hedmark Kongsvinger Cup vil ha både B og C-klasse. Dette for å trekke flere fra Oslo-området til turneringa vår. Siden klubben fyller 100 år i 2012, vil årets turnering bli et arrangement som markerer at KTK fyller 100 år.

Turneringa blir arrangert siste helg i juni: 29. juni – 1. juli. Det er viktig at våre egne spillere også stiller opp (både i B-klassen for de beste og i C-klassen for de nest beste). Det er lov å stille i begge klasser også.

Fra venstre: Joakim Säglebeck og Simon Gråberg etter finalen.

Den interne divisjonstennisen i KTK

Årets internserie

Den interne divisjonstennisen vår  ser slik ut:

1. divisjon

Kent Elfmark
Rune Bekkemoen
Roger Jensen
Morten Langbråten
Henning Fjeldbu

2. divisjon

Einar Rønneberg
Arne Huse
Tommy Kristiansen
Jørgen Haug
Frode Kristiansen
Bernt Lilleåsen

3. divisjon

Simen Aasvestad
Pål Haugan
Tor Henriksen
Hans Neskvern
Tobias Elfmark
Lars Sanne

Gi gjerne tilbakemelding om du mener noe er feil.
Hvis noen ønsker å være med, er det bare å sende en mail til Arne Huse:
arn-hu@online.no .
Da lager vi enten en 4. div. eller setter opp en 6. spiller i en eller flere av divisjonene.

Hilsen Roger og Arne.

NM-lag 2012

KTK spiller i 4. div avd. A

4. divisjon, avdeling A har følgende lag:

 • Asker 2
 • Abildsø
 • Hølen
 • Kongsberg 2
 • Fagerheimen 2
 • Askim
 • Prinsdalen 2
 • Kongsvinger

Oppsettet er som følger:

 • KTK – Abildsø                søn. 20. mai
 • KTK – Asker 2                søn. 27. mai
 • Askim – KTK                  lør.  2. juni
 • KTK – Kongsberg 2      lør. 9. juni
 • KTK – Fagerheimen 2  søn. 10. juni
 • Prinsdalen 2 – KTK      lør. 16. juni
 • Hølen – KTK                  lør. 25. aug.

Klubbene vi skal møte er spredd i en ganske stor sirkel rundt Oslo med 2 lag vest for Oslo, 3 lag i Oslo og 2 lag fra Østfold. Derfor er alle kampene satt opp på lør. – eller søn. Det ser spennende ut med mange nye motstandere for oss. Vi stiller i år med Morten og Kent som ener og toer når de har mulighet, ellers vil mange andre få mulighet til å spille på laget. Vi har vel ambisjoner om først og fremst å ha det gøy i hver enkelt lagkamp, så får vi se hvor langt det rekker.

Uhøytidelige turneringer

Alle datoer klare.

Henning og Tommy er klare for de uhøytidelige turneringen på fem lørdager gjennom hele sesongen. Alle spilledager er lørdager og datoene er som følger:

 • 19. mai
 • 9. juni flyttes til 23. juni pga NM-lag.
 • 7. juli
 • 4. august
 • 8. september

De lager premier til alle turneringer og sammenlagt premier for hele sesongen!
Her gjelder det å møte opp hver gang!

Henning er de uhøytidelige turneringers far.
Medarrangør Tommy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederns hjørne den 07.04.12.

Hei igjen!
Det er lenge siden forrige lederns hjørne. Men bedre sent enn aldri.
Nå er vi på full fart inn i vårt store jubileumsår: KTK fyller 100 år! Dette skal feires med fest for inviterte gjester den 12. mai og med åpen dag for hele Kongsvinger i aug./sept. Se omtale andre steder på hjemmesida.

Jeg er også stolt over den nye hjemmesida vår. Morten Huse har laget ny hjemmeside for KTK med helt ny layout og med et helt nytt program for produksjon og drift.
Noe av det gamle innholdet er bevart, men vi satser på “new look” og forbedret innhold. Jeg håper at bruken av kalender, oppfølging av tabeller og alt om siste nytt i klubben skal gjøre hjemmesida attraktiv for våre medlemmer og andre brukere. Dere kan kommentere de ulike sakene vi kommer med, men husk at første gangen dere kommenterer, må jeg godkjenne dere som kommentatorer.

Siden Morten gjorde jobben fra min PC i påsken, var det lett å se at det var en meget stor jobb. Oppbyggingen er helt ny, og min jobb med vedlikehold må også læres på ny. Jeg tar gjerne den utfordringen!

Lykke til for oss alle i jubileumsåret!

Morten og Arne på tur.

 

Om KTK

Styret er klubbens øverste organ og ledes av Arne Huse. Styret har månedlige møter gjennom hele året. Informasjon om styrets medlemmer og fra styremøtene kan finnes her.

Kongsvinger tennisklubbs historie

KTK’s leder Arne Huse.

Klubben vår er meget gammel og med en lang og interessant historie. Den ble stiftet den 07.05.1912 og den første formann var redaktør Karl G. Ertzeid.

Når en ser hvem som har vært i klubbens styre opp gjennom årene, er det klart at byens besteborgere var godt representert. Mange akademikere og forretningsfolk har innehatt verv og fester synes å ha vært like viktig som både det sportslige og vedlikehold av banene.

I tida fra 1952 og fram til 1963 var det særlig to personer som var viktige for at klubben ikke skulle forfalle helt, nemlig Aasmund Schøyen og Olav Iversen. Nettopp i starten av 60-åra startet en ny æra, mye takket være at Erling Kraby fra Lyn t.k. i Oslo drev kurs for unge og eldre tre sommere på rad. Dette fikk opp interessen blant byens ungdommer og tennisbanene ble det stedet der mange møttes og ”levde”. Dette viste seg også ved at fire 15-åringer ble valgt inn i styret sammen med de to ovennevnte:

Thor Schøyen og Arne Huse delte kasserervervet
Inger Aasen og Gunnar Pettersen delte baneformannvervet.

De tre førstnevnte har alle vært ledere i klubben seinere, så de gamle, gode ringrever Iversen/Schøyen visste nok hva de gjorde da de satset på ungdommen!

Arne Huse har ikke vært ute av styret siden 1963 og fram til i dag, da han fortsatt innehar ledervervet ( 46 år ! ).

Av de som har hatt lederverv i flere år på 70 og 80 tallet , kan nevnes Arne Huse, Arnfred Krossøy og Lars Sanne. Aktiviteten har svingt mye fra nesten bare å overleve til høy sportslig og anleggsmessig innsats.

Fra venstre: Olle Magnusson (vara), Lars Sanne (styremedlem), Jørgen Haug (sekretær), Arne Huse (leder), Frode Kristiansen (kasserer) og Tommy Kristiansen (nestleder).

På slutten av 80 tallet ble det klart at utviklingen av ”Kongssenteret” som større handlesenter ville trenge området der tennisbanene lå til parkeringsarealer. Dette førte til en lang og vanskelig periode på 2-3 år før aksept for nytt baneanlegg ble oppnådd.

De nåværende banene ble bygget i 1990 av et svensk firma Scansis lengst nord på Tråstad-området og helt nede ved Glomma. Her ligger banene fint avskjermet fra alle forstyrrelser. Men det tok to år med ”krangling”, fordi beboerne i området ikke ønsket tennisanlegg som nabo, før byggearbeidet kunne utføres. Men det ble 4 fine baner og aktiviteten økte voldsomt. Det var på det meste 160 medlemmer i klubben.

Vi fikk dessverre ikke ”tippemidler” til mer enn selve banene og derfor ikke noe klubbhus. Kongsvinger kommune bidro bare med halvparten av sin forpliktelse slik at KTK måtte finne ytterligere 150.000 kr andre steder for å fullfinansiere baneanlegget.

Kampen for å få til et klubbhus gikk derfor som en rød tråd gjennom hele 90 tallet. Først etter at Arne Huse hadde et engasjert innlegg på kretstinget til Hedmark Idrettskrets i 1997, ble de mindre idretter og ”gamle” søknader tilgodesett med ”spillemidler” som det nå heter. Problemet var fortsatt den elendige økonomien i Kongsvinger kommune som for niende år på rad ikke har avsatt en eneste krone til konto for bidrag til anlegg som bygges av frivillige organisasjoner. KTK må derfor klare å dekke 2/3 av utgiftene til klubbhus selv. Dette har vi tatt sjansen på i årsmøtevedtak fra 1998 og 1999.

90 årene har ellers vært preget av flommen i juni 1995. Vannet stod 75 cm over banelegemet og elveslam infiltrerte toppdekket på banene. En lokal ”mafia” av takstfolk gikk knapt ut av bilene for å vurdere skadene før de fastsatte naturskaden til 23.500 kr. KTK med Jan Erik Myrvold som advokat gikk til rettssak for å få 370.000 kr til utskifting av toppdekkene. Vi fikk medhold og slapp med 50.000 kr som egenandel. Dette førte til at 3 av de 4 banene kunne restaureres fullt ut, men pengene rakk altså ikke til full restaurering. Vi er imidlertid godt fornøyd med kvaliteten på banene våre, noe som bekreftes av alle som besøker oss. Dette skyldes framfor alt banemester Werner Ruud som har hatt ansvaret i de 4 siste årene.

For tiden er det bygging av klubbhus som opptar oss mest i tillegg til det sportslige. KTK har rykket opp i 3. divisjon og klarer seg bra. Rekruttering av yngre har tatt seg stort opp etter at Kent Elfmark har fått treneransvaret.

Arne Huse har vært leder de 10 siste årene og har satt sitt preg på mye av det indre liv i klubben i denne perioden. Det er vel ikke for mye å si at klubbhuset er først og fremst hans idé og prosjekt, noe lista over dugnadstimer forteller sitt tydelige språk om. Historien om klubbhuset ligger på en egen ”peker” i innholdsoversikten.