Årsmøtet ble avviklet den 18.03.13 i klubbhuset.

Et meget interessant årsmøte ble gjennomført i klubbhuset man. den 18. mars 2013. Det var 10 frammøtte medlemmer som først vedtok årsberetninger og regnskap, og deretter hadde en lang diskusjon/samtale rundt mulighetene for å bygge en hall for å spille på vinterstid og ved regnvær ellers i året. De som drar til Arvika gjennom vinteren er godt fornøyd med det, men vi ønsker jo oss en hall på Kongsvinger også!

Vi har hatt møter med Kongsvinger kommune og Kobra bordtennisklubb. Kobra har flere baller i lufta for tiden, så vi må også vurdere hva vi kan gjøre alene. Hans Neskvern hadde gjort flere spennende undersøkelser med både O.B. Wiik og Hallmaker. Det kom fram meget interessante tall og alternativer. En løsning der KTK går videre alene har noen fordeler, mens et fortsatt samarbeid med Kobra der vi kanskje kan sette opp en hall sammen, har andre fordeler.

Det ble nedsatt en hurtigarbeidende hallkomite av Hans Neskvern (leder), Frode Kristiansen og Arne Huse som skal komme med begrunnet forslag til styret innen 15. juni 2013. Da må flere tall på bordet og alternativene være så klare at vi kan samle oss om èn plan videre!

Forslag fra Hallmaker
Forslag fra Hallmaker

Hall fra O.B. Wiik

 

 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet med valg som ga følgende resultat:

Leder: Arne Huse, nestleder: Tommy Kristiansen, kasserer: Frode Kristiansen, sekretær: Kari Huse, styremedlemmer: Kent Elfmark, Pål Haugan, Hans Neskvern og varamedlem: Lars Sanne med åpning for ett varamedlem til (helst kvinne og/eller ungdom).

Revisorer: Henning Fjeldbu og Roger Jensen.
Ny valgkomite: Roger Jensen og Tommy Kristiansen. Åpning for et kvinnelig medlem senere.

Tor Olden Henriksen ble takket for sin innsats i styret og ønsket lykke til i ny jobb og antakelig ny tennisklubb nærmere Oslo.

Veteranturnering 28.-30. juni på Kongsvinger!

I år endrer vi status på vår årlige turnering. Vi ønsker å arrangere en veteranturnering for alle klasser og begge kjønn! En slik turneringsform vil passe bedre for klubbens egne spillere. Yngste klasse er på 35 år og oppover.
Vi ønsker å vise fram anlegget vårt og Kongsvinger by med alt som skjer bl.a.  på festningen. Vi legger opp til sosiale tilstelninger i tillegg til selve turneringen. Fredag etter siste kamp blir det grilling ved klubbhuset, og på lørdag er det mulighet for omvisning på festningen der det nå bygges om for mer enn 100 millioner.
Vi ønsker alle aktuelle spillere riktig velkommen til Kongsvinger! Her er Innbydelse 2013.

Interesserte tilskuere.
Interesserte tilskuere.