Nå er vi over 100 medlemmer! Økning på nesten 70%!

Det var ekstra hyggelig å føre inn de siste familiemedlemmene i medlemsregisteret vårt. Vi passerte nemlig 100 medlemmer i KTK. Det er en økning på 40 fra i fjor eller nærmere 70%! Dette er ekstra hyggelig i denne sesongen når vi søker om innendørshall for tennis i Kongsvinger kommune.
I denne første halvdel av utesesongen har det vært en fantastisk aktivitet på banene våre. Ny dame/jentegruppe, 4 store skolebesøk, 5 interne divisjoner for herrer, 2 internserier for gutter, NM-lag 4. div., Sparebanken Hedmark Kongsvinger Cup for veteraner og flere aktive guttegjenger som er der nesten hver dag! Dette er en meget hyggelig situasjon for klubben vår!

Rebekka og Emma spilte fint sammen.
Rebekka og Emma spilte fint sammen.
Kent Elfmark nr. 2 i klasse 40+
Kent Elfmark nr. 2 i klasse 40+