Allmøtet om tennishallen.

Onsdag kveld var 20 tennisinteresserte samlet i et allmøte om bruken av tennishallen som nå har tre og en halv vegg og påbegynt taktekking. Vi håper taktekkerne ikke blir for mye hindret av været i kommende uke. Værmeldingen for i morgen er jo katastrofal!
Møtet startet med at Arne Huse ønsket de frammøtte velkommen, og Hans Neskvern gikk gjennom litt av det som har skjedd, men klart mest om hva vi har foran oss. Han viste eksempler fra andre klubber om fordelinger, priser, ulike ideer for bruk. Vi ønsker jo å legge oss så lavt vi kan når det gjelder pris for baneleie. Faste spilletider gjennom hele inne-sesongen er nok det klubben ønsker seg mest mulig av, men egne treninger for yngre, strøtimer, interndivisjonsspill, uhøytidelige helgeturneringer mm er alle innenfor våre planer for bruken av hallen. Bruk med mer sosialt tilsnitt med både tennis og andre aktiviteter er også mulig.
Samarbeid med en eller flere skoler er også spennende for bruken av hallen på dagtid.
Det er bestemt at hallen får en form for elektronisk låsesystem, slik at brukerne får adgang etter hva de har avtale om.
Bruk av trimrommet kan også være en spennende tilvekst for mange, både skolene på dagtid og ungdommer/trimmere ellers.
Klubben ønsker at klubbhuset skal bli en naturlig del av bruken av hallen. Der bør det vokse fram et sosialt miljø med tv, video, spill sammen med kaffe, mineralvann, vafler og litt annet. Der kan voksne ta seg en prat når de har kjørt barn/ungdommene sine til tennistrening i hallen. Klubbhuset blir heretter et helårlig tilbud til klubbens medlemmer.
Mange kom med gode innspill under samtalene i siste halvdel av møtet. Også i etterkant av møtet har det kommet fram tanker om god bruk.
Vi håper at alt dette kan virkeliggjøres når hallen blir ferdig, sannsynligvis i slutten av januar 2016.