Årsmøte i KTK tirsdag den 29. mars kl. 19.00 i klubbhuset.

Hei.
Alle medlemmer er velkomne til ordinært årsmøte i klubbhuset tir. 29.mars kl. 19.00. Hvordan vi skal drive klubben nå som vi har bygget egen tennishall, blir det store temaet for møtet. Det er fantastisk mange små og store seire bak oss, men det vil også komme store utfordringer i tida som kommer. Inntil Spillemidlene kommer, vil de økonomiske utfordringene være størst. Vi håper maks 2-3 år. Avdragene på lånet i Kommunalbanken er store i de nærmeste åra. Det blir hallen som må skaffe de største inntektene, men vi ønsker å tenke ut flere små og store inntektskilder. Vi må nok bruke mer tid på sponsormarkedet enn vi har gjort hittil.
Valgkomitéen er i arbeid og har forhåpentligvis gode kandidater til neste års styre.

Velkommen til et spennende årsmøte i en spennende tid for klubben vår!

Under arbeid med hallen.
Under arbeid med hallen.
Snorklipping i den nye hallen.
Snorklipping i den nye hallen.

 

Kongsvinger Tennishall ble åpnet den 27. feb. 2016.

Kongsvinger Tennishall ble åpnet med en fin seremoni lør. den 27.02.16.
Nesten 40 personer deltok og fikk høre åpningstale av leder Arne Huse og hyggelige lykkeønskninger og blomsterbuketter fra Hedmark Idrettskrets ved Hilde Kristin Korbøl, Byen Vår ved Torill O. Luijbregts og gamleordføreren Øystein Østgård fra Kongsvinger kommune.
I talen takket Arne Huse alle bidragsyterne: Kongsvinger kommune, Gavefondet til Sparebanken Hedmark, Jørn Døli, Energima, Mapei, Betong Øst og Hagen & Linstad for fin assistanse. Ingar Nygård ble framhevet for fantastisk dugnadsinnsats i tillegg til noen av klubbens medlemmer. Frode Kristiansen, Hans Neskvern og Arne Huse utgjorde byggekomiteen, og de utfylte hverandre godt i det arbeidet.
Nestleder Hans Neskvern og leder Arne Huse sto for snorklippingen og slo noen få symbolske slag over nettet, mens Erik Gabrielsen fra Mapei og Morten Huse fra Energima spilte på bane 2 samt Kent Elfmark og Tommy Kristiansen på bane 1.
Det hele ble avsluttet med kaffe og kaker og en god prat om hva hallen kommer til å bety for klubben i framtida!

Snorklipping i den nye tennishallenÅpning Tennishall