Fantastisk dugnad lør. 22. okt.

Jeg hentet en stor kompressor hos Hedmark Service på fredag kl. 15.30 og tennisgrusen kom allerede noen dager før. Tommy og jeg startet kl. 09.00 for å være godt i gang med å tømme alle rørene på banene før de andre dugnadsfolka kom kl. 10.00. Litt startproblemer som alltid, men deretter full fart på alle banene! Sparte klubben for 5000 kr i rørleggerutgifter igjen. Ferdig like før kl. 10.00!
Så kom de de litt etter litt: Hans, Rune, Julia, Amy, Morten L., Pål, Erik E., Patrick, Maria og Morten H. Ny rekord for dugnader med 12 personer i alt!
Banene ble rakt rene for løv, og deretter kastet vi på 2,5 tonn med rødgrus så alle 4 banene fikk nydelig rødfarge før løvet igjen begynte å legge seg enkelte steder. Alle benker og dommerstoler ble ryddet bort og alle søppelbøtter tømt.
Etter snaut 4 timer var hele uteanlegget forberedt på vinterdvalen. Vanligvis er høstdugnaden en litt “trist” begivenhet, men hver gang vi tittet opp, så vi jo den fine hallen vår i bakgrunn. Dermed er høstdugnaden bare et tegn på at aktivitetene våre trekker innendørs for vinterhalvåret, og alt det fine det legger opp til!

Stor takk til hele dugnadsgjengen for en super innsats!

uteanlegget
uteanlegget er klar for vinteren
Hallen venter oss!
Hallen venter oss!