Sparebanken Hedmark Kongsvinger Cup 2012

Årets Sparebanken Hedmark Kongsvinger Cup vil ha både B og C-klasse. Dette for å trekke flere fra Oslo-området til turneringa vår. Siden klubben fyller 100 år i 2012, vil årets turnering bli et arrangement som markerer at KTK fyller 100 år.

Turneringa blir arrangert siste helg i juni: 29. juni – 1. juli. Det er viktig at våre egne spillere også stiller opp (både i B-klassen for de beste og i C-klassen for de nest beste). Det er lov å stille i begge klasser også.

Fra venstre: Joakim Säglebeck og Simon Gråberg etter finalen.