Veteranturnering 28.-30. juni på Kongsvinger!

I år endrer vi status på vår årlige turnering. Vi ønsker å arrangere en veteranturnering for alle klasser og begge kjønn! En slik turneringsform vil passe bedre for klubbens egne spillere. Yngste klasse er på 35 år og oppover.
Vi ønsker å vise fram anlegget vårt og Kongsvinger by med alt som skjer bl.a.  på festningen. Vi legger opp til sosiale tilstelninger i tillegg til selve turneringen. Fredag etter siste kamp blir det grilling ved klubbhuset, og på lørdag er det mulighet for omvisning på festningen der det nå bygges om for mer enn 100 millioner.
Vi ønsker alle aktuelle spillere riktig velkommen til Kongsvinger! Her er Innbydelse 2013.

Interesserte tilskuere.
Interesserte tilskuere.