Internserien for våren 2015 er nesten ferdig!

Nå går det mot slutten av vårens internserier for de 5 divisjonene med herrer og noen jr.-spillere. 1., 2. og 5. divisjonsspillerne har vært flinkest til å fullføre sine serieopplegg. De er nesten ferdigspilte alle tre.
Det står igjen noen helt avgjørende kamper for seier i 1. div, nedrykk fra 1. div, opprykk fra 2. div. og opprykk fra 5. div. Disse blir spilt i løpet av førstkommende uke.
3. og 4. div. har en jobb å gjøre for å bli ferdige.

Resultatene så langt er som følger Resultater Varen 2015 .