Kongsvinger Tennishall ble åpnet den 27. feb. 2016.

Kongsvinger Tennishall ble åpnet med en fin seremoni lør. den 27.02.16.
Nesten 40 personer deltok og fikk høre åpningstale av leder Arne Huse og hyggelige lykkeønskninger og blomsterbuketter fra Hedmark Idrettskrets ved Hilde Kristin Korbøl, Byen Vår ved Torill O. Luijbregts og gamleordføreren Øystein Østgård fra Kongsvinger kommune.
I talen takket Arne Huse alle bidragsyterne: Kongsvinger kommune, Gavefondet til Sparebanken Hedmark, Jørn Døli, Energima, Mapei, Betong Øst og Hagen & Linstad for fin assistanse. Ingar Nygård ble framhevet for fantastisk dugnadsinnsats i tillegg til noen av klubbens medlemmer. Frode Kristiansen, Hans Neskvern og Arne Huse utgjorde byggekomiteen, og de utfylte hverandre godt i det arbeidet.
Nestleder Hans Neskvern og leder Arne Huse sto for snorklippingen og slo noen få symbolske slag over nettet, mens Erik Gabrielsen fra Mapei og Morten Huse fra Energima spilte på bane 2 samt Kent Elfmark og Tommy Kristiansen på bane 1.
Det hele ble avsluttet med kaffe og kaker og en god prat om hva hallen kommer til å bety for klubben i framtida!

Snorklipping i den nye tennishallenÅpning Tennishall