Tanker foran ute-sesongen 2014.

Etter et hyggelig Årsmøte med to gamle travere som takket for seg i styret og tre nye spennende navn inn i styret, ser jeg fram til en interessant sesong på tennisanlegget vårt. Vårdugnaden er godt i gang, og det kan bli rekordtidlig sesongstart. Hvis alle bidrar med valsing, kan vi kanskje sette opp nett 2. påskedag!

Likevel er det planene om Tennishall som dominerer arbeidet i klubben denne våren. Vi leverte 4 søknader til administrative personer i Kongsvinger kommune og 8 kopier av søknaden til de polistiske partiene i kommunestyret fredag den 11. april, der vi inviterer oss selv til å fortelle mer om byggeplanene våre. Både kultursjef og ordfører har gitt tilbakemelding om at søknaden vår vil få sin korrekte behandling i kommunale organer. Ingen partier har svart ennå. Vi jobber parallelt med teknisk godkjenning,  idrettsfunksjonell godkjenning og videre finansiering.

En annen spennende sak for denne sesongen er at Maria Claussen (spiller på damelaget til Fagerheimen i Oslo i 1. divisjon i NM-lag og lege ved Kongsvinger sykehus) har sagt seg villig til å etablere ei jente/dame gruppe med to faste treninger i uka. Dette har vi ønsket oss i mange år! Håper dette blir vellykket! Lykke til til Maria og de jentene/damene som blir med på dette nye tilbudet.

Som dere forstår, er dette den mest spennende start på en sesong på lang tid. Hvis disse saken går i orden, vil klubben vår ta et skikkelig sprang framover. Med hall er det bare å glede seg stort til fortsettelsen! Det er lov å drømme!

Søknad om tennishall i Kongsvinger hjemmesida er søknaden vår.

Kongsvinger tennishall KK hjemmeside er en Powerpoint om hallen, plan for kostnader og drift.

Arne Huse, leder.

Vellykket årsmøte med tennishall og jentetennis som viktigste saker.

Mandag den 7. april avholdt Kongsvinger tennisklubb sitt årsmøte. Den store saken i klubben for tiden er selvfølgelig søknaden om å få bygge tennishall like bak klubbhuset vårt. Da kan garderober og kafeteria i klubbhuset også benyttes til hallen. Det sparer oss for 2-3 mill. kr i byggekostnader og er en forutsetning for at klubben skal klare det økonomiske løftet i en slik utbygging.
Årsmøtet hadde også store forventninger til en ny satsing på dame/jente tennis i klubben vår med to faste treninger hver uke. Vi har stor tro på at Maria Claussen klarer å etablere en slik gruppe, gjerne én med voksne og én for yngre jenter.
Valget ga tre nye damer og en ny mann inn i styre og stell i klubben. Samtidig takket to veteraner for seg og fikk stor takk og blomster i etterkant av møtet. Vi håper at både Lars Sanne og Pål Haugan vil bli ofte å se på anlegget vårt i tida framover også.

De nye navnene er: Julia Sørpebøl som styremedlem, Jonas A. Hansen og Maria Claussen som varamedlemmer og Gry Karlsen som medlem i valgkomiteen.

Årsmøte 14.04.07 er sakspapirene til årsmøtet.

Arsmoteprotokoll KTK 2014 er protokollen fra årsmøtet.

Årsmøtet ble avviklet den 18.03.13 i klubbhuset.

Et meget interessant årsmøte ble gjennomført i klubbhuset man. den 18. mars 2013. Det var 10 frammøtte medlemmer som først vedtok årsberetninger og regnskap, og deretter hadde en lang diskusjon/samtale rundt mulighetene for å bygge en hall for å spille på vinterstid og ved regnvær ellers i året. De som drar til Arvika gjennom vinteren er godt fornøyd med det, men vi ønsker jo oss en hall på Kongsvinger også!

Vi har hatt møter med Kongsvinger kommune og Kobra bordtennisklubb. Kobra har flere baller i lufta for tiden, så vi må også vurdere hva vi kan gjøre alene. Hans Neskvern hadde gjort flere spennende undersøkelser med både O.B. Wiik og Hallmaker. Det kom fram meget interessante tall og alternativer. En løsning der KTK går videre alene har noen fordeler, mens et fortsatt samarbeid med Kobra der vi kanskje kan sette opp en hall sammen, har andre fordeler.

Det ble nedsatt en hurtigarbeidende hallkomite av Hans Neskvern (leder), Frode Kristiansen og Arne Huse som skal komme med begrunnet forslag til styret innen 15. juni 2013. Da må flere tall på bordet og alternativene være så klare at vi kan samle oss om èn plan videre!

Forslag fra Hallmaker
Forslag fra Hallmaker

Hall fra O.B. Wiik

 

 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet med valg som ga følgende resultat:

Leder: Arne Huse, nestleder: Tommy Kristiansen, kasserer: Frode Kristiansen, sekretær: Kari Huse, styremedlemmer: Kent Elfmark, Pål Haugan, Hans Neskvern og varamedlem: Lars Sanne med åpning for ett varamedlem til (helst kvinne og/eller ungdom).

Revisorer: Henning Fjeldbu og Roger Jensen.
Ny valgkomite: Roger Jensen og Tommy Kristiansen. Åpning for et kvinnelig medlem senere.

Tor Olden Henriksen ble takket for sin innsats i styret og ønsket lykke til i ny jobb og antakelig ny tennisklubb nærmere Oslo.